Câu hỏi và bài tập nhiễm sắc thể giới tính


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Câu hỏi và bài tập nhiễm sắc thể giới tính 1. Giải thích thuật ngữ: Nhiễm sắc thể  giới tính, nhiễm sắc thể thường, khu vực mô phỏng nhiễm sắc thể thường, chuyển đổi  giới tính, sinh dục thứ phát, di truyền giới tính, di…

Câu hỏi và bài tập về di truyền tính trạng chất lượng


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Câu hỏi và bài tập về di truyền tính trạng chất lượng 1, Giải thích thuật ngữ Tính trạng chất lượng, tác dụng gập, alen, gen thượng vị, gen hạ vị, gen marker, hiệu ứng di truyền, khuyết tật di truyền, trội không hoàn toàn,…

Câu hỏi bài tập về di truyền miễn dịch


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Câu hỏi bài tập về di truyền miễn dịch 1, Giải thích thuật ngữ Sự miễn dịch, bảo vệ miễn dịch, giám sát miễn dịch, miễn dịch bẩm sinh, miễn dịch thu được,  miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch không đặc hiệu, đáp ứng miễn…

Câu hỏi bài tập về gen, nhiễm sắc thể , ADN


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Câu hỏi bài tập về gen, nhiễm sắc thể , ADN 1, Giải thích thuật ngữ Gen, Exon, intron, hệ gen, codon, đột biến gen, tái tổ hợp, chuyển vị, Enzym cắt giới hạn, vector 2, Cấu trúc gen của sinh vật nhân sơ và…

Câu hỏi ôn tập phần cấu tạo tế bào


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài tập về cấu tạo tế bào 1, Giải thích thuật ngữ: chất nhiễm sắc, chất nhiễm sắc điển hình, chất dị nhiễm sắc, nhiễm sắc thể, chu kỳ tế bào, chuyển đoạn Robertson, thể đơn bội, thể đa bội. 2, Hãy kể kết cấu…

Câu hỏi ôn tập phần bệnh di truyền


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Mục bài tập về di truyền học, bài tập về bệnh di truyền, bệnh di truyền đơn gen, bệnh di truyền đa gen, bài tập về bệnh di truyền… Bài tập về bệnh di truyền 1, Giải thích thuật ngữ Bệnh di truyền, bệnh đơn gen,…

Tổng kết về phần bệnh di truyền


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Chương này giới thiệu các bệnh di truyền thường gặp ở vật nuôi và các nội dung liên quan đến kiểm soát bệnh di truyền; nhắc đến đặc trưng bệnh di truyền, bệnh di truyền của vài loại hình di truyền; tìm hiểu cách phát…

Kiểm soát môi trường của bệnh di truyền


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Cùng với sự phát triển sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và vật nuôi. Bởi vì ô nhiễm môi trường không chỉ sẽ trực tiếp gây ra một số bệnh,…

Kiểm soát di truyền bệnh di truyền


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Để kiểm soát bệnh di truyền thực hiện các bước sau: Bài này thuộc loạt bài: Kiểm soát bệnh di truyền 1, Thực hiện chế độ đào thải nghiêm khắc Thực hiện chế độ đào thải nghiêm khắc đổi với các cá thể vật nuôi…

Phương pháp phát hiện bệnh di truyền


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Phương pháp phát hiện bệnh di truyền Muốn kiểm soát bệnh di truyền, trước tiên cần phải tìm ra bệnh. Có những cách dưới đây: Bài này thuộc loạt bài: Kiểm soát bệnh di truyền 1, Phân tích hệ phổ Khi chẩn đoán bệnh di…