Sự phân hóa vào thời kỳ phân cắt của trứng


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Độc giả đọc bài viết: Thế nào là cơ sở di truyền của sự phân hóa sẽ bao quát nội dung về sự phân hóa sơ cấp trong một quá trình biệt hóa tế bào. Sự phân hóa vào thời kỳ phân cắt Sự phát…

Sự phân hóa của trứng trước lúc thụ tinh


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Độc giả đọc bài viết: Thế nào là cơ sở di truyền của sự phân hóa sẽ bao quát nội dung về sự phân hóa sơ cấp trong một quá trình biệt hóa tế bào. Hiện tại người ta đã biết, ở động vật sự phân hóa…

Sự biệt hóa tế bào, Sự phân hóa tế bào là gì?


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Sự biệt hóa tế bào trong tiếng anh có nghĩa là Cellular Differentiation. Trong quá trình Nghiên cứu về di truyền học phát triển cá thể và tìm hiểu về cơ sở di truyền của sự phân hóa chúng ta tìm hiểu về khái niệm ( định nghĩa)…

Thế nào là cơ sở di truyền của sự phân hóa


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Nguyên nhân ( Tiếng anh là mitose còn gọi là phân chia nguyên nhiễm, phân biệt với nguyên phân là mitosis) là cơ sở của sự sinh trưởng và phát triển cá thể của cơ thể đa bào. Nó đảm bảo cho sự phân chia…

Nghiên cứu về di truyền học phát triển cá thể


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Sự phát triển cá thể là quá trình phát triển của cơ thể từ lúc trứng thụ tinh hay từ lúc hoạt hóa sự phát triển của trứng đến khi chết tự nhiên. Không một tế bào trứng và tinh trùng nào lại có sẵn…