Giám định giới tính và kiểm soát giới tính


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Kiểm soát giới tính đối với động vật có vú đã được nghiên cứu nhiều trong mấy chục năm nay, ví dụ kích thích tố mang tính ứng dụng, thay đổi độ PH của dịch thể, dinh dưỡng, nguyên tố kim loại khác nhau, thay…

Điều kiện môi trường bên ngoài và phân hóa giới tính động vật


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Để hiểu rõ hơn về bài này , xem bài Ảnh hưởng của môi trường tới giới tính   1, Giới tính ong mật Phía trên đã đề cập giới tính của ong mật có liên quan đến bội số của nhiễm sắc thể. Ong…

Ảnh hưởng của các kích thích tố tác động lên giới tính


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Để hiểu rõ hơn về bài này , xem bài Ảnh hưởng của môi trường tới giới tính Kích thích tố giới tính của bài tiết tuyến sinh dục ở động vật bậc trung và cao, có ảnh hưởng rất nhiều đối với phân hóa…

Môi trường liệu có ảnh hưởng đến sự quyết định giới tính?


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Nghiên cứu phôi thai đã chứng minh: phôi thai thời kỳ sớm chưa có sự phân hóa giới tính, tuyến sinh dục trung tính. Tuyến sinh dục trung tính có nguồn gốc là phôi, phôi tiếp tục phát triển thành hai khu da và tủy,…

Di truyền tính trạng chất lượng ở gà


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Vào đầu thế kỷ 20, lý thuyết di truyền tính trạng chất lượng đã bắt đầu được ứng dụng rộng rãi trong gây giống và sinh sản vật nuôi. Năm 1902, Bateson lần đầu nghiên cứu di truyền đối với mào gà, sau đó đến…

Di truyền liên kết với giới tính và di truyền hạn chế giới tính


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Di truyền liên kết với giới tính và di truyền hạn chế giới tính là một trong 6 đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng. 1, Di truyền nhiễm sắc thể thường : Đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng Phần 1 2, Tương…

Di truyền nhiễm sắc thể giới tính: Đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Di truyền nhiễm sắc thể giới tính là một trong 6 đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng. 1, Di truyền nhiễm sắc thể thường : Đặc điểm di truyền tính trạng chất lượng Phần 1 2, Tương tác át chế 3, Tác dụng chồng…

Bộ số nhóm nhiễm sắc thể và gen quyết định giới tính


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Trong bài viết này sẽ nói về 2 vấn đề chính:Sự liên quan giữa Bộ nhóm nhiễm sắc thể và giới tính, gen quyết định giới tính và giới tính Bội số nhóm nhiễm sắc thể và giới tính Trong các con kiến, ong mật,…

Cân bằng di truyền và quyết định giới tính


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Không lâu sau nhiễm sắc thể giới tính được phát hiện, cũng phát hiện ra việc quyết định giới tính phức tạp hơn kết quả quan sát ban đầu rất nhiều. Năm 1932, Bridges đưa ra học thuyết cân bằng gen quyết định giới tính…

Các loại hình nhiễm sắc thể giới tính và quyết định giới tính


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Việc phân chia giới tính đực cái là một trong những hiện tượng phổ biến nhất của giới sinh học, cũng là một nội dung quan trọng nhất trong nghiên cứu di truyền. trong điều kiện tự nhiên, tỷ lệ đực cái trong sinh vật…