Di truyền học miễn dịch: Cấu trúc, chức năng, phân loại, ứng dụng


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Di truyền học miễn dịch chủ yếu nghiên cứu cấu trúc và chức năng của hệ thống miễn dịch, gồm có di tuyền kháng nguyên, di truyền miễn dịch và di truyền đáp ứng miễn dịch, những loại di truyền này có vai trò quan…

Di truyền miễn dịch với quan hệ cận huyết và phân chia loài


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Di truyền miễn dịch có giá trị ứng dụng cao đối với việc tìm kiếm nguồn gốc sinh sản, hình thành loài, quan hệ và phân loại huyết thống. Bởi vì, tính miễn dịch của protein động vật, thông thường động vật và động vật…

Di truyền miễn dịch và tạo giống vật nuôi kháng bệnh


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Một trong những cống hiến lớn của di truyền miễn dịch là phát hiện ra vật chất miễn dịch và đáp ứng miễn dịch do nó gây ra đều chịu sự điều khiển di truyền. Hệ thống tương thích mô chính (MHS) không chỉ có…

Di truyền miễn dịch và cải thiện giống vật nuôi


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Chỉ tiêu miễn dịch di truyền có thể làm căn cứ để chọn giống vật nuôi, để nâng cao tính năng sinh sản và đạt được múc đích cải tiến giống vật nuôi. Nhóm máu là một chỉ tiêu di truyền miễn dịch quan trọng,…

Di truyền miễn dịch và gây giống vật nuôi


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Quá trình phát triển và tiến hóa loài cùng với vi sinh vật gây bệnh không ngừng đấu tranh hình thành một loạt cơ chế phòng thủ, phát huy chức năng miễn dịch sau khi sinh ra tiếp xúc với vi sinh vật gây bệnh…

Cấu trúc gen của MHC


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Cấu trúc hệ gen MHC ở các loài động vật khác nhau thì sẽ khác nhau, 3 loại gen mà chúng bao hàm có trật tự trên hệ gen và số lượng điểm gen lớp I và lớp II cũng khác nhau. Giữa haplotype khác…

Thụ thể tế bào T, Phức hợp phân tử MHC, polypeptide kháng nguyên


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

1, Phức hợp phân tử MHC, polypeptide kháng nguyên và thụ thể tế bào T Ở chuột, phức hợp được hình thành từ phân tử lớp I MHC, polypeptide tế bào nội sinh và các phân tử thụ thể tế bào T α, β, thụ…

Tương tác giữa phân tử MHC và polypeptide kháng nguyên


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Cấu trúc phân tử lớp I và lớp II của MHC rất giống nhau, sự khác nhau chủ yếu giữa chúng là rãnh kết hợp giữa phân tử lớp II và kháng nguyên rộng hơn so với phân tử lớp I, polypeptide ở rãnh phân…

Cấu trúc phân tử loại II MHC


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Gen lớp II MHC (ở người và lợn đều là DP, DQ và DR, ở chuột là A và E), sản phẩm là heterodimers được cấu thành bởi chuỗi α và chuỗi β. Cấu trúc phân tử của hai chuỗi này rất giống nhau, phần…

Cấu trúc phân tử lớp I MHC


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

1, Sự tổ thành phân tử lớp I MHC Phân tử lớp I của MHC là một heterodimers. Nó được hình thành từ phân tử chuỗi nặng glycosyl hóa của mã hóa MHC với hình thức chuỗi không đồng giá trị và polypeptide có tên…