Bài tổng quan về DNA tái tổ hợp và chuyển vị


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Sự tái tổ hợp thông tin di truyền trong phân tử DNA hoặc giữa các phân tử DNA với nhau được gọi là tái tổ hợp di truyền. Sản phẩm tái tổ hợp được gọi là DNA tái tổ hợp. Tái tổ hợp ở DNA…

Tìm hiểu về Kỹ thuật tái tổ hợp DNA


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài viết thuộc một trong số các bài viết về : DNA tái tổ hợp và chuyển vị Kỹ thuật tái tổ hợp DNA là gì? Kỹ thuật tái tổ hợp DNA là một môn kỹ thuật tiến hành điều hành đối với DNA, công…

Kỹ thuật tái tổ hợp DNA: Kết nối DNA


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc 1 trong 4 bài của kỹ thuật tái tổ hợp DNA ( Còn gọi là Kỹ thuật DNA tái tổ hợp ) Bài 1: Kỹ thuật tái tổ hợp DNA là gì Bài 2: Đạt được gen mong muốn Bài 3: Enzyme giới hạn…

Kỹ thuật tái tổ hợp DNA: Khái niệm và phân loại vector


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc 1 trong 4 bài của kỹ thuật tái tổ hợp DNA ( Còn gọi là Kỹ thuật DNA tái tổ hợp ) Bài 1: Kỹ thuật tái tổ hợp DNA là gì Bài 2: Đạt được gen mong muốn Bài 3: Enzyme giới hạn…

Kỹ thuật tái tổ hợp DNA: Enzyme giới hạn


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc 1 trong 4 bài của kỹ thuật tái tổ hợp DNA ( Còn gọi là Kỹ thuật DNA tái tổ hợp ) Bài 1: Kỹ thuật tái tổ hợp DNA là gì Bài 2: Đạt được gen mong muốn Bài 3: Enzyme giới hạn…

Sử dụng Kỹ thuật tái tổ hợp DNA để đạt được gen mong muốn


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc 1 trong 4 bài của kỹ thuật tái tổ hợp DNA ( Còn gọi là Kỹ thuật DNA tái tổ hợp ) Bài 1: Kỹ thuật tái tổ hợp DNA là gì Bài 2: Đạt được gen mong muốn Bài 3: Enzyme giới hạn…

Chuyển vị DNA: Nhân tử chuyển vị


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài viết thuộc một trong số các bài viết về : DNA tái tổ hợp và chuyển vị 1, Khái niệm nhân tử chuyển vị Hệ gen ở sinh vật tương đối ổn định, thông qua việc xây dựng sơ đồ di truyền, có thể…

Các dạng tái tổ hợp DNA


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài viết thuộc một trong số các bài viết về : DNA tái tổ hợp và chuyển vị Có 2 dạng tái tổ hợp DNA: Tái tổ hợp tương đồng và tái tổ hợp DNA 1, Tái tổ hợp tương đồng Tái tổ hợp tương…

Các dạng tổn thương DNA và phương thức sửa chữa tổn thương DNA


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Các dạng tổn thương DNA Sau khi chiếu xạ UV, giữa hai thymine và cytosine gần nhau có thể hình thành chuỗi butyrylcholinesterase dạng vòng bằng khớp nối đồng hóa trị, cấu trúc này được gọi là dimer pyrimidine. Sự hình thành dimer chính là…

Các phương pháp ngăn chặn sự đột biến gen


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

1, Cơ chế ngăn chặn đột biến ở mức độ tế bào Vai trò sinh lý và vai trò bảo vệ của các cấu trúc tế bào, có tác dụng khống chế mạnh mẽ đột biến ở phân tử DNA. Nguyên phân và giảm phân ở…