Câu hỏi ôn tập phần cấu tạo tế bào


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài tập về cấu tạo tế bào 1, Giải thích thuật ngữ: chất nhiễm sắc, chất nhiễm sắc điển hình, chất dị nhiễm sắc, nhiễm sắc thể, chu kỳ tế bào, chuyển đoạn Robertson, thể đơn bội, thể đa bội. 2, Hãy kể kết cấu…

Bệnh nhiễm sắc thể là gì?


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Khái niệm bệnh nhiễm sắc thể Bệnh nhiễm sắc thể là bệnh có thể thấy được sự thay đổi của vật chất di truyền ở mức độ nhiễm sắc thể, biểu hiện của nó là có số lượng nhiễm sắc thể khác thường hoặc thay…

Cơ chế sắp xếp lại đoạn gen kháng thể


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Trong hệ gen mầm của tất cả tế bào đều có gen Ig, hình thành gen của chuỗi polypeptide kháng thể hoàn chỉnh, nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau. Nhưng chỉ có tế bào gốc tủy xương theo hướng tế bào lympho B…

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể xảy ra ở một, một số cặp nhiễm sắc thể hoặc tất cả các cặp nhiễm sắc thể. Khi nói đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể,…

Cơ chế đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Đột biến nhiễm sắc thể : Cơ chế đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Cơ chế phát sinh: Tác nhân đột biến hay rối loạn nội bào làm quá trình nhân đôi hoặc tiếp hợp của nhiễm sắc thể xảy ra bất thường. Nói…

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, Đột biến nhiễm sắc thể


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Trong tự nhiên, nhiễm sắc thể của mọi loài vật đều có hình thái và số lượng nhất định, thông qua di truyền duy trì tính ổn định của cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể. Nhưng trong điều kiện tự nhiên, do nhiệt…

Ý nghĩa của quá trình giảm phân


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc series các bài về sự phân bào: Bài 1: Chu kỳ tế bào là gì Bài 2: Sự nguyên phân , quá trình nguyên phân và ý nghĩa của nguyên phân Bài 3: Quá trình giảm phân Bài 4: Ý nghĩa của…

Giảm phân và quá trình giảm phân


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc series các bài về sự phân bào: Bài 1: Chu kỳ tế bào là gì Bài 2: Sự nguyên phân , quá trình nguyên phân và ý nghĩa của nguyên phân Bài 3: Quá trình giảm phân Bài 4: Ý nghĩa của…

Nguyên phân, quá trình nguyên phân và ý nghĩa


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc series các bài về sự phân bào: Bài 1: Chu kỳ tế bào là gì Bài 2: Sự nguyên phân , quá trình nguyên phân và ý nghĩa của nguyên phân Bài 3: Quá trình giảm phân Bài 4: Ý nghĩa của…

Chu kỳ tế bào là gì ? Nguyên phân và giảm phân


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc series các bài về sự phân bào: Bài 1: Chu kỳ tế bào là gì Bài 2: Sự nguyên phân , quá trình nguyên phân và ý nghĩa của nguyên phân Bài 3: Quá trình giảm phân Bài 4: Ý nghĩa của…