Nhiễm sắc thể đồ – Karyotype


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Nhiễm sắc thể đồ (Karyotype) là bài đầu tiên trong loạt 2 bài về ” Nhiễm sắc thể đồ và nhiễm sắc thể dải “: Bài 1: Nhiễm sắc thể đồ (Karyotype) Bài 2: Nhiễm sắc thể dải 1 .Nhiễm sắc thể đồ (Karyotype) Vậy, nhiễm sắc…

Phân tích kích thước nhiễm sắc thể ở các loài


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Phương pháp đo kích thước nhiễm sắc thể Việc đo kích thước nhiễm sắc thể, kích thước nhiễm sắc thể phân bào kỳ trung gian tương đối ổn định, có thể phản ánh sự khác nhau thực tế kích thước của các nhiễm sắc thể.…

Số lượng nhiễm sắc thể ở các loài động vật


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Ở sinh vật nhân thực, số lượng nhiễm sắc thể nhiều hay ít không hoàn toàn phản ánh mức độ tiến hóa thấp hay cao. Nhiễm sắc thể của các loài khác nhau không phải chỉ ở số lượng và hình thái mà chủ yếu ở…

Đặc trưng hình thái nhiễm sắc thể ở tế bào


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Trước tiên để trả lời cho câu hỏi: Hình thái nhiễm sắc thể là gì? , Nhiễm sắc thể (NST) có những đặc trưng hình thái gì? ta tìm hiểu khái niệm: Nhiễm sắc thể là gì? Khái niệm nhiễm sắc thể ? Nhiễm sắc thể là một…