Câu hỏi ôn tập di truyền tính trạng chất lượng và số lượng


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Mục bài tập về di truyền học, bài tập về di truyền tính trạng chất lượng, bài tập về di truyền tính trạng số lượng Bài tập di truyền tính trạng 1, Giải thích thuật ngữ Tính trạng số lượng, giá trị kiểu hình, giá…

Tổng kết và tóm tắt về tham số di truyền tính trạng số lượng


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Hệ số di truyền, độ lặp lại, và di truyền tương quan là 3 tham số di truyền quần thể quan trọng trong thực tiễn gây giống di truyền. Hệ số di truyền là tham số di truyền quan trọng nhất trong di truyền số…

Tham số di truyền tính trạng số lượng ở ngựa


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Ngựa có hai loại là loại kéo và loại cưỡi. Cùng với sự phát triển của cơ giới hóa nông nghiệp, vai trò của ngựa trong sản xuất chăn nuôi cũng theo đó mà ngày càng giảm đi, thay vào đó là ngựa thịt và…

Tham số di truyền tính trạng số lượng ở bò


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Trong quá trình chăn nuôi sản xuất bò, chủ yếu chú trọng các tính năng sản xuất sữa và thịt. Tính trạng số lượng chủ yếu của bò sữa là tính trạng liên quan đến hình thể, sản lượng sữa, chất lượng sữa, khả năng…

Tham số di truyền tính trạng số lượng ở dê


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Dê gồm có các loại dê lấy thịt, dê lấy sữa, dê lấy lông, dê lấy nhung…Tính trạng của tính năng lấy thịt gồm có tính trạng sinh trưởng, tính trạng sản lượng thịt, tính trạng chất lượng thịt và hiệu quả thức ăn…; tính…

Tham số di truyền tính trạng số lượng ở cừu


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Trong công tác sinh sản cừu chủ yếu quan tâm đến tính năng lông và tính năng thịt. Ngoài ra các tính trạng liên quan đến ngoại hình, sinh trưởng phát dục và khả năng kháng bệnh cũng rất quan trọng. Tính trạng liên quan…

Tham số di truyền tính trạng số lượng ở lợn


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Thịt lợn là sản phẩm chính trong ngành chăn nuôi lợn. Vì vậy, tính trạng kinh tế quan trọng nhất ở lợn là những tính trạng liên quan đến chất lượng thịt và sản lượng thịt, gồm có các tính trạng tốc độ sinh trưởng,…

Tham số di truyền tính trạng số lượng ở vịt, ngỗng


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

1, Tham số di truyền tính trạng số lượng ở vịt Chăn nuôi sản xuất vịt chủ yếu quan tâm đến tính năng đẻ trứng và tính năng thịt. Tính năng đẻ trứng chủ yếu bao gồm các tính trạng tuổi đẻ, số lượng trứng,…

Tham số di truyền tính trạng số lượng ở gà


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Dựa vào phân loại tính năng sinh sản, thịt, trứng, kiêm dụng … Trong đó, chất lượng trứng và chất lượng thịt là mục tiêu chính trong việc chăn nuôi gà. Xem thêm: Tham số di truyền tính trạng chất lượng ở các vật nuôi…

Tham số di truyền tính trạng số lượng ở vật nuôi


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Về mặt lý thuyết, dưới điều kiện khác nhau, giữa các thế hệ khác nhau trong cùng hoặc khác đàn, tham số di truyền đều khác nhau, phải ước lượng riêng. Trong công tác chăn nuôi sinh sản hiện nay ở Trung Quốc, việc xác…