Bản quyền

Các bài viết trên trang di truyền học động vật được chia sẻ với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại ditruyenhoc.com nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết

  1. ditruyenhoc.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên ditruyenhoc.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ ditruyenhoc.com.
  5. Ditruyenhoc.com là trang thông tin chia sẽ về di truyền học động vật, về nội dung bạn xem qua phần Giới thiệu về trang web của chúng tôi để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của trang web.
  6. Ditruyenhoc.com cam kết không đánh cắp bất kỳ nội dung bản quyền nào. Nội dung chúng tôi hoàn toàn tự biên soạn và tổng hợp lại nhằm đưa nội dung tốt nhất đến cho người đọc.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

  1. Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại ditruyenhoc.com.

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng ditruyenhoc.com.

Thân ái!

Back to top button