Sức khỏe thường thức

Trắc nghiệm: Thử hiểu biết của bạn về tế bào gốc

Điều trị bằng tế bào gốc là một phương pháp mang tới tiềm năng cao trong tương lai, được áp dụng để điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Tuy nhiên, bạn đã thực sự hiểu về tế bào gốc của cơ thể hay chưa, thử thực hiện các câu hỏi dưới đây để biết thêm về tế bào gốc.

Back to top button