Di truyền giới tính

Việc phân chia giới tính đực cái là một trong những hiện tượng phổ biến nhất của giới sinh học, cũng là một nội dung quan trọng nhất trong nghiên cứu di truyền. trong điều kiện tự nhiên, tỷ lệ đực cái trong sinh vật phần lớn là 1:1, là con số tỷ lệ Melden điển hình, điều này cho thấy giới tính cũng như các tính trạng khác đều chịu sự kiểm soát của vật chất di truyền.

Di truyền giới tính nghiên cứu các vấn đề

Di truyền liên kết

Di truyền liên kết giới tính

Di truyền liên kết với giới tính

Liên kết gen

Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

di truyền liên kết của moocgan
bài tập di truyền liên kết

Back to top button