Bệnh di truyền

Bệnh di truyền: Axit Deoxyribo Nucleic (ADN) là thể mang thông tin di truyền, thường tồn tại trong nhân tế bào. Phân tử DNA có kết cấu chuỗi đôi rất dài, trên chuỗi DNA có rất nhiều đoạn trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định tính trạng di truyền sinh vật, gọi là gen.

DNA của tinh trùng và trứng có lỗi, thế hệ sau cũng sẽ mắc bệnh di truyền tương ứng, đây chính là cơ chế phát bênh của hầu hết bệnh di truyền.

Chuyên mục bệnh di truyền tìm hiểu về các vấn đề

– Phân loại bệnh di truyền, các bệnh di truyền

– bệnh di truyền ở người

– Bệnh di truyền ở động vật

– Gen di truyền

– Bệnh di truyền ung thư…

Back to top button