Cấu tạo tế bào

Tế bào của mọi cơ thể sống đều thuộc một trong hai loại: tế bào chưa có nhân điển hình, hay tế bào procaryot (procaryotic cells), và tế bào có nhân điển hình, hay tế bào eucaryot (eucaryotic cells).

Cấu tạo của tế bào hay còn gọi là cấu trúc tế bào bao gồm các thành phần chính sau:

– Màng tế bào

– Tế bào chất

– Nhân tế bào

Back to top button