Di truyền cá thể

Chúng ta đều biết, độ chính xác của tiến bộ di truyền tỉ lệ thuận với chọn lọc con giống. Mà cái gọi là độ chuẩn xác của chọn lọc chính là chúng lại liệu có thể chọn ra chính xác một cá thể tốt vể di truyền, vì vậy cần phải tiến hành đánh giá di truyền cá thể.

Đánh giá di truyền cá thể chính là căn cứ vào mục tiêu gây giống, nhắm vào tính trạng cần cải tạo để tiến hành dự đoán giá trị gây giống của ứng cử viên con giống, trên cơ sở đó đưa ra đánh giá di truyền đối với mỗi một cá thể, để đảm bảo chọn ra được một cá thể tốt về di truyền một cách chuẩn xác nhất để làm con giống.

Di truyền cá thể nghiên cứu các nội dung

– Đánh giá di truyền cá thể

– mô hình động vật BLUP

– Di truyền tổng hợp nhiều tính trạng

Back to top button