Tin Nổi Bật Về Di Truyền Học

Thông tin Di truyền động vật và sinh sản động vật

Do sinh sản động vật là ngành có liên quan mật thiết đến kinh tế, vì vậy, ưu thế của việc gây giống không chỉ được xét trên phương diện di truyền, mà còn xét trên quan điểm kinh tế và quan điểm về sự phát triển. Mục tiêu cơ bản của việc gây giống là tận dụng tài nguyên vật nuôi hiện có, sử dụng các biện pháp cải tiến tố chất di truyền vật nuôi, cho ra sản phẩm vật nuôi số lượng nhiều và chất lượng cao.
Nhân giống thuần chủng là xây dựng cơ sở chăn nuôi hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Nhân giống thuần chủng phụ thuộc chủ yếu vào di truyền. Khai thác tốt đặc tính tốt của con giống sẽ lai tạo được giống tốt, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển.

di truyền động vật và nhân giống động vật
di truyền động vật và nhân giống động vật

Nhân giống tạp giao hay còn gọi là lai tạo là cho giao phối giữa những cá thể thuộc các giống khác nhau, nhằm lay động tính bảo thủ di truyền của các giống tạo ra những tổ hợp di truyền mới, làm phong phú thêm đặc tính di truyền ở con lai, sử dụng một hiện tượng sinh học quan trọng là ưu thế lai làm cho sức sống và khả năng sản xuất được nâng cao.
Quy hoạch nhân giống là nội dung quan trọng của môn học nhân giống vật nuôi hiện đại, đây là quá trình ứng dụng phương pháp hệ thống, sắp xếp 1 cách khoa học tài nguyên, kỹ thuật, phương pháp, chọn ra con giống tốt nhất, cuối cùng thực hiện mục tiêu nhân giống. Đối tượng của quy hoạch nhân giống không chỉ là đàn giống mà còn bao gồm tất cả các khâu sản xuất 1 sản phẩm vật nuôi, kết hợp phương pháp lý luận nhân giống di truyền động vật và khoa học động vật, có sự tham gia của kinh tế học, nghiên cứu, thống kê và thông tin…
Những năm 80 của thế kỷ 20 đến nay, việc nghiên cứu và khai thác linh vực công nghệ sinh học hiện đại diễn ra hết sức sôi nổi. Bất luận là ở lĩnh cực nghiên cứu cở bản hay khai thác ứng dụng đều đạt được thành tựu đáng kể. Công nghệ sinh học hiện đại có liên quan đến gây giống vật nuôi bao gồm công nghệ chuyển gen, công nghệ phôi thai, công nghệ nhân bản vô tính động vật, di truyền học phân tử và công nghệ DNA. Trong đó, công nghệ chuyển gen đã phá vỡ bức tường cách ly sinh sản giữa các loài động vật, để công tác gây giống có thể tận dụng tối đa tất cả biến thể di truyền có khả năng, từ đó đẩy nhanh tiến trình lai giống thuần chủng. Nhân bản vô tính có thể nhân bản tế bào lưỡng bội thông thường thành thế hệ sau, kỹ thuật này không chỉ thúc đẩy quá trình gây giống thuần chủng, mà còn kết hợp với công nghệ chuyển gen cho ra protein y tế số lượng lớn và dùng cho phẫu thuật các cơ quan trong cơ thể con người. Công nghệ DNA lại có thể trong 1 thời gian nhất định phân tích gen số lượng lớn, từ đó dễ dàng phá mã di truyền.
Trong thế kỷ 20, khoa học đời sống phát triển mạnh mẽ, nhân giống động vật sẽ cùng các ngành khoa học khác lấy nghiên cứu DNA cấu trúc làm nền tảng, nghiên cứu DNA chức năng làm trọng tâm, cùng với vận dụng công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, sẽ tạo ra kết cấu gen có tính trạng kinh tế và chức năng quan trọng của vật nuôi gia đình.

Leave a Reply

Back to top button