Sự phân hóa vào thời kỳ phân cắt của trứng


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Độc giả đọc bài viết: Thế nào là cơ sở di truyền của sự phân hóa sẽ bao quát nội dung về sự phân hóa sơ cấp trong một quá trình biệt hóa tế bào. Sự phân hóa vào thời kỳ phân cắt Sự phát…

Sự phân hóa của trứng trước lúc thụ tinh


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Độc giả đọc bài viết: Thế nào là cơ sở di truyền của sự phân hóa sẽ bao quát nội dung về sự phân hóa sơ cấp trong một quá trình biệt hóa tế bào. Hiện tại người ta đã biết, ở động vật sự phân hóa…

Sự biệt hóa tế bào, Sự phân hóa tế bào là gì?


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Sự biệt hóa tế bào trong tiếng anh có nghĩa là Cellular Differentiation. Trong quá trình Nghiên cứu về di truyền học phát triển cá thể và tìm hiểu về cơ sở di truyền của sự phân hóa chúng ta tìm hiểu về khái niệm ( định nghĩa)…

Thế nào là cơ sở di truyền của sự phân hóa


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Nguyên nhân ( Tiếng anh là mitose còn gọi là phân chia nguyên nhiễm, phân biệt với nguyên phân là mitosis) là cơ sở của sự sinh trưởng và phát triển cá thể của cơ thể đa bào. Nó đảm bảo cho sự phân chia…

Nghiên cứu về di truyền học phát triển cá thể


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Sự phát triển cá thể là quá trình phát triển của cơ thể từ lúc trứng thụ tinh hay từ lúc hoạt hóa sự phát triển của trứng đến khi chết tự nhiên. Không một tế bào trứng và tinh trùng nào lại có sẵn…

Câu hỏi và bài tập nhiễm sắc thể giới tính


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Câu hỏi và bài tập nhiễm sắc thể giới tính 1. Giải thích thuật ngữ: Nhiễm sắc thể  giới tính, nhiễm sắc thể thường, khu vực mô phỏng nhiễm sắc thể thường, chuyển đổi  giới tính, sinh dục thứ phát, di truyền giới tính, di…

Câu hỏi và bài tập về di truyền tính trạng chất lượng


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Câu hỏi và bài tập về di truyền tính trạng chất lượng 1, Giải thích thuật ngữ Tính trạng chất lượng, tác dụng gập, alen, gen thượng vị, gen hạ vị, gen marker, hiệu ứng di truyền, khuyết tật di truyền, trội không hoàn toàn,…

Câu hỏi bài tập về di truyền miễn dịch


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Câu hỏi bài tập về di truyền miễn dịch 1, Giải thích thuật ngữ Sự miễn dịch, bảo vệ miễn dịch, giám sát miễn dịch, miễn dịch bẩm sinh, miễn dịch thu được,  miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch không đặc hiệu, đáp ứng miễn…

Câu hỏi bài tập về gen, nhiễm sắc thể , ADN


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Câu hỏi bài tập về gen, nhiễm sắc thể , ADN 1, Giải thích thuật ngữ Gen, Exon, intron, hệ gen, codon, đột biến gen, tái tổ hợp, chuyển vị, Enzym cắt giới hạn, vector 2, Cấu trúc gen của sinh vật nhân sơ và…

Câu hỏi ôn tập phần cấu tạo tế bào


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài tập về cấu tạo tế bào 1, Giải thích thuật ngữ: chất nhiễm sắc, chất nhiễm sắc điển hình, chất dị nhiễm sắc, nhiễm sắc thể, chu kỳ tế bào, chuyển đoạn Robertson, thể đơn bội, thể đa bội. 2, Hãy kể kết cấu…