Câu hỏi ôn tập phần cấu tạo tế bào


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài tập về cấu tạo tế bào 1, Giải thích thuật ngữ: chất nhiễm sắc, chất nhiễm sắc điển hình, chất dị nhiễm sắc, nhiễm sắc thể, chu kỳ tế bào, chuyển đoạn Robertson, thể đơn bội, thể đa bội. 2, Hãy kể kết cấu…

Cấu tạo và chức năng của nhân tế bào


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Nhân tế bào là bào quan tối quan trọng trong tế bào sinh vật nhân chuẩn hay còn gọi là tế bào nhân thực. Nó chứa các nhiễm sắc thể của tế bào, là nơi diễn ra quá trình nhân đôi DNA và tổng hợp…

Cấu tạo tế bào P1: Màng tế bào và Tế bào chất


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Cấu tạo tế bào gồm 3 phần chính đó là màng tế bào, tế bào chất và nhân tế bào. Chủ đề này viết về 2 phần đó là Cấu tạo của màng tế bào và cấu trúc của tế bào chất. Bài này thuộc…

Cấu tạo và chức năng của tế bào động vật


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Như chúng ta biết, tế bào của mọi cơ thể sống đều thuộc một trong hai loại: tế bào chưa có nhân điển hình, hay tế bào procaryot (procaryotic cells), và tế bào có nhân điển hình, hay tế bào eucaryot (eucaryotic cells). Thuộc về…