Bệnh nhiễm sắc thể là gì?


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Khái niệm bệnh nhiễm sắc thể Bệnh nhiễm sắc thể là bệnh có thể thấy được sự thay đổi của vật chất di truyền ở mức độ nhiễm sắc thể, biểu hiện của nó là có số lượng nhiễm sắc thể khác thường hoặc thay…

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi về số lượng nhiễm sắc thể xảy ra ở một, một số cặp nhiễm sắc thể hoặc tất cả các cặp nhiễm sắc thể. Khi nói đến đột biến số lượng nhiễm sắc thể,…

Cơ chế đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Đột biến nhiễm sắc thể : Cơ chế đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Cơ chế phát sinh: Tác nhân đột biến hay rối loạn nội bào làm quá trình nhân đôi hoặc tiếp hợp của nhiễm sắc thể xảy ra bất thường. Nói…

Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, Đột biến nhiễm sắc thể


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Trong tự nhiên, nhiễm sắc thể của mọi loài vật đều có hình thái và số lượng nhất định, thông qua di truyền duy trì tính ổn định của cấu trúc và số lượng nhiễm sắc thể. Nhưng trong điều kiện tự nhiên, do nhiệt…

Ý nghĩa của quá trình giảm phân


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc series các bài về sự phân bào: Bài 1: Chu kỳ tế bào là gì Bài 2: Sự nguyên phân , quá trình nguyên phân và ý nghĩa của nguyên phân Bài 3: Quá trình giảm phân Bài 4: Ý nghĩa của…

Giảm phân và quá trình giảm phân


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc series các bài về sự phân bào: Bài 1: Chu kỳ tế bào là gì Bài 2: Sự nguyên phân , quá trình nguyên phân và ý nghĩa của nguyên phân Bài 3: Quá trình giảm phân Bài 4: Ý nghĩa của…

Nguyên phân, quá trình nguyên phân và ý nghĩa


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc series các bài về sự phân bào: Bài 1: Chu kỳ tế bào là gì Bài 2: Sự nguyên phân , quá trình nguyên phân và ý nghĩa của nguyên phân Bài 3: Quá trình giảm phân Bài 4: Ý nghĩa của…

Chu kỳ tế bào là gì ? Nguyên phân và giảm phân


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Bài này thuộc series các bài về sự phân bào: Bài 1: Chu kỳ tế bào là gì Bài 2: Sự nguyên phân , quá trình nguyên phân và ý nghĩa của nguyên phân Bài 3: Quá trình giảm phân Bài 4: Ý nghĩa của…

Ứng dụng của nhiễm sắc thể trong tạo giống di truyền


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Kỹ thuật nhiễm sắc thể đang ngày càng phát triển, cùng với đó, công tác nghiên cứu nhiễm sắc thể trên vật nuôi cũng được ứng dụng rộng rãi trong công tác phối giống di truyền. Việc nghiên cứu nhiễm sắc thể trên vật nuôi…

Nhiễm sắc thể dải là gì?


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'gomedia_excerpt_more' not found or invalid function name in /home/ditruyenhoc.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 235

Dải là chỉ dải nhiễm sắc khác nhau sau khi qua xử lý và sản sinh các dải khác nhau có vân và đặc tính riêng. Nhờ vào kỹ thuật nhuộm nhiễm sắc thể, trước khi nhuộm cần phải tiến hành xử lý nhiễm sắc…