Di truyền cá thể

3 nguyên tắc cơ bản đánh giá di truyền cá thể

Để đạt được kết quả đánh giá di truyền cá thể đánh tin cậy nhất thì khi tiến hành đánh giá di truyền phải nắm được những nguyên tắc sau:

– Cố gắng hết sức loại bỏ ảnh hưởng của nhân tố môi trường
– Cố gắng hết sức sử dụng các thông tin có thể sử dụng
– Ước lượng giá trị giống ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm cho quan hệ giữa giá trị gây giống và giá trị gây giống thực lớn nhất

1- Cố gắng hết sức loại bỏ ảnh hưởng của nhân tố môi trường

Do giá trị biểu hiện tính trạng số lượng không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của nhân tốt môi trường, vì vậy muốn đánh giá chuẩn xác giá trị gây giống của cá thể, trước tiên phải cố gắng hết sức loại bỏ ảnh hưởng của nhân tố môi trường. Vấn đề này thông thường có thể xét trên hai phương diện: Một là kiểm soát hơn nữa môi trường, cố gắng đảm bạo tính đồng nhất môi trường giữa các cá thể. Trong thực tiến gây giống, thông qua thành lập trạm xác định trung tâm (trạm xác định liên trang trại hoặc trạm xác định trong trang trại), trong các cá thể sẽ tham gia đánh giá tiến hành xác định chức năng sinh sản liên quan tại trạm xác định (gọi là xác định tại trạm xác định) để có được giá trị biểu hiện cá thể. Trong quá trình đó, cố gắng kiểm soát môi trường làm cho môi trường giữa các cá thể đồng nhất tương đối, như vậy thì sự khác biệt giá trị biểu hiện giữa các cá thể sẽ chủ yếu bắt đầu từ sự khác biệt về di truyền của chúng.

nguyên tắc cơ bản đánh giá di truyền cá thể
nguyên tắc cơ bản đánh giá di truyền cá thể

Phương pháp này có thể loại bỏ hiệu quả ảnh hưởng của nhân tố môi tường ở mức độ rất lớn. Nhưng do thành lập trạm xác định, kiểm soát điều kiện môi trường giá thành thường rất cao, vì thế quy mô xác định bị giới hạn, rất khó dùng để đánh giá di truyền cá thể quy mô lớn. Thêm nữa, tập trung những cá thể không cùng một trang trại lại với nhau rất dễ gây ra lây lan bệnh dịch, như thế cũng hạn chế việc ứng dụng của phương pháp này. Thứ hai là, cho phép giữa các cá thể tồn tại khác biệt môi trường ở một mức độ nhất định, các cá thể vẫn có thể tiến hành xác định tại trang trạng hoặc chuồng của chúng (gọi là các định trong trang trại hoặc xác định tại chỗ), sau đó dùng phương pháp thống kê học thích hợp để hiệu chỉnh những khác biệt môi trường giữa các cá thể, kiểu hiệu chỉnh này tuy khó tránh khỏi sai sót nhất định, nhưng giá thành lại t hấp, quy mô xác định dường như không bị hạn chế, thích hợp với đánh giá di truyền quy mô lớn, hơn nữa cũng không tồn tại nguy cơ lây lan bệnh dịch.

2.Cố gắng hết sức sử dụng các thông tin có thể sử dụng

Khi tiến hành đánh giá di truyền với mỗi một cá thể, ngoài giá trị biểu hiện bản thân cá thể có thể cung cấp thông tin giá trị giống của nó ra thì tất cả các giá trị biểu hiện họ hàng có quan hệ huyết thống với nó cũng cung cấp một phần thông tin, vì vậy chúng có mang một bộ phận gen tương đồng. Tổng hợp lại có 3 loại họ hàng: một là tổ tiên, bao gồm bố, mẹ, ông bà ngoại, chú, thím; hai là ruột thịt, bao gồm cùng bố mẹ (ruột thịt hoàn toàn), cùng bố khác mẹ hoặc cùng mẹ khác bố (bán ruột thịt), anh chị em họ; ba là con cháu bao gồm con cái, cháu trai, cháu gái. Thông tin có thể sử dụng càng nhiều thì độ chuẩn xác của đánh giá di truyền càng cao, có quan hệ họ hàng càng gần với quan hệ huyết thống của cá thể, thông tin mà nó cung cấp càng có giá trị.

3. Phương pháp ước lượng giá trị giống ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm cho quan hệ giữa giá trị gây giống và giá trị gây giống thực lớn nhất.

Đối với thông tin có thể sử dụng hiện có thì phải lựa chọn phương pháp thống kê học nhất định, sử dụng những thông tin này để ước lượng giá trị giống gây giống của các thể. Mục đích của chúng ta là làm cho nó gần nhất với giá trị lai giống thực, việc này ngoài do quyết định bởi số lượng và chất lượng thông tin sử dụng ra thì còn phải có liên quan đến phương pháp ước lượng đã sử dụng, vì thế phương pháp ước lượng giá trị lai giống là một trong những nội dung chính các nhà lai giống học vật nuôi nghiên cứu.

Leave a Reply

Back to top button