Di truyền cá thể

Đánh giá sơ bộ về di truyền cá thể

Chúng ta đều biết, độ chính xác của tiến bộ di truyền tỉ lệ thuận với chọn lọc con giống. Mà cái gọi là độ chuẩn xác của chọn lọc chính là việc có thể chọn ra chính xác một cá thể tốt về mặt di truyền, vì vậy cần phải tiến hành đánh giá di truyền cá thể.

di truyền cá thể
di truyền cá thể

Giá trị biểu hiện tính trạng số lượng của cá thể là do kết quả tác động chung của nhân tố môi trường ảnh hướng đến nó, giá trị loại gen lại bao gồm giá trị gây giống (giá trị tác động cộng gộp của gen), độ chênh tính trội và độ trên vị trí trên, do chỉ có giá trị gây giống là có thể di truyền thật sự cho đời sau, vì thế độ cao thấp của giá trị gây giống không đại diện cho độ cao thấp của giá trị gây giống. Nhưng nếu như chúng ta có đủ thông tin thì có thể căn cứ theo phương pháp thống kê học riêng dùng cho giá trị biểu hiện để dự đoán giá trị gây giống cá thể. Đánh giá di truyền cá thể chính là căn cứ vào mục tiêu gây giống, nhắm vào tính trạng cần cải tạo để tiến hành dự đoán giá trị gây giống của ứng cử viên con giống, trên cơ sở đó đưa ra đánh giá di truyền đối với mỗi một cá thể, để đảm bảo chọn ra được một cá thể tốt về di truyền một cách chuẩn xác nhất để làm con giống .

Phương pháp dự đoán giá trị gây giống truyền thống chính là phương phái phương pháp chọn lọc theo chỉ số, nhưng một số giả định của phương pháp này trong tài liệu gây giống thực tế lại rất khó thỏa mãn, vì thế bị hạn chế rất nhiều trong ứng dụng thực tế. Đầu những năm 50 của thế kỷ 20, học giả Mỹ Handerson đã đưa ra phương pháp dự đoán tuyến tính vô tư tốt nhất (BLUP), nó đã khắc phục được sự thiếu sotscua phương pháp phương pháp chọn lọc theo chỉ số, từ giữa những năm 70 thì dần được úng dụng vào gây giống vật nuôi. Hiện nay phương pháp BLUP đẽ trở thành phương pháp thông dụng để dự tính giá trị gây giống cá thể của các nước. Chương này đầu tiên sẽ giới thiệu vắn tắt về phương pháp chọn lọc theo chỉ số, sau đó tập trung giới thiệu phương pháp BLUP.

Leave a Reply

Back to top button