Cơ sở di truyền phát triển cá thểDi truyền cá thể

Thế nào là cơ sở di truyền của sự phân hóa

Nguyên nhân ( Tiếng anh là mitose còn gọi là phân chia nguyên nhiễm, phân biệt với nguyên phân là mitosis) là cơ sở của sự sinh trưởng và phát triển cá thể của cơ thể đa bào. Nó đảm bảo cho sự phân chia vật chất di truyền đều nhau và do vậy các tế bào của các mô khác nhau đã được phân hóa ( não, cơ, da, gan….) có kiểu gen giống nhau.

phân hóa di truyền
phân hóa di truyền

Câu hỏi được đặt ra là : Sự phân hóa các tế bào và các mô trong quá trình phát triển cá thể xảy ra theo những cơ chế nào?

Cơ sở di truyền của sự phân hóa

Phân tích tác động của gen lên sự hình thành tính trạng theo nguyên lỹ một gen – một tính trạng hay gen (ADN) → ARN →  Prootein ………….→ tính trạng là một điểm xuất phát của việc nghiên cứu di truyền phát triển cá thể.

Việc nghiên cứu hoạt tính phân hóa của các gen- tính trạng là vấn đề chủ yếu trong việc nghiên cứu cơ sở di truyền của sự phát triển cá thể.

Phân loại cơ sở di truyền của sự phân hóa

 1 . Sự phân hóa sơ cấp

1.1 . Sự phân hóa của trứng trước khi thụ tinh

1.2. Sự phân hóa vào thời kỳ phân cắt

1.3. Quan hệ cảm ứng giữa các mô

2. Các cơ chế di truyền của sự phân hóa

2.1. Hoạt tính phân hóa của các gen

2.2. Biến dị biểu sinh

Back to top button