Tài liệu di truyền học

Câu hỏi bài tập về gen, nhiễm sắc thể , ADN

Câu hỏi bài tập về gen, nhiễm sắc thể , ADN

1, Giải thích thuật ngữ

Gen, Exon, intron, hệ gen, codon, đột biến gen, tái tổ hợp, chuyển vị, Enzym cắt giới hạn, vector

2, Cấu trúc gen của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực khác nhau như thế nào?

3, Hệ gen có những đặc điểm gì?

4, Ribosome có vai trò như thế nào trong quá trình sinh tổng hợp protein?

5, Biểu hiện và điều tiết gen ở sinh vật nhân thực có những hình thức nào?

6, Biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể có những hiệu ứng di truyền nào?

7, Tổn thương DNA là gì? Sửa chữa tổn thương DNA có những loại hình nào?

8, Kỹ thuật tái tổ hợp DNA có những ứng dụng như thế nào trong kỹ thuật sinh học hiện đại?

Back to top button