Di truyền miễn dịch

Di truyền miễn dịch với quan hệ cận huyết và phân chia loài

Di truyền miễn dịch có giá trị ứng dụng cao đối với việc tìm kiếm nguồn gốc sinh sản, hình thành loài, quan hệ và phân loại huyết thống. Bởi vì, tính miễn dịch của protein động vật, thông thường động vật và động vật bị miễn dịch có quan hệ huyết thống hoàn toàn khác nhau. Quan hệ huyết thống càng xa, tính miễn dịch của kháng nguyên protein của động vật này càng mạnh. Ngoài ra, cùng kháng nguyên protein của vật nuôi cận huyết thống sẽ có phản ứng chéo về mặt huyết thanh học. Dựa vào quan hệ huyết thống giữa các loài có thể vẽ ra cây hệ thống. Tìm hiểu quan hệ huyết thanh học giữa tạp chủng vật nuôi, có tác dụng hiểu hơn về vấn đề cận huyết và tiến hóa của vật nuôi. Các loài có nguồn gốc giống nhau, mặc dù ngoại hình có thay đổi, nhưng tính kháng nguyên protein trong huyết tương của chúng gần nhau, phản ứng chéo giữa chúng rất mạnh. Vì thế, phương pháp huyết thanh học còn có thể làm căn cứ chia loài vật nuôi. Hiện nay, huyết thanh học có vai trò nhất định trong việc giải quyết vấn đề “cùng loài khác tên” và “cùng tên khác loài” ở vật nuôi
Động vật có loài và đàn khác nhau, tần suất gen nhóm máu cũng khác nhau; nhóm máu cũng có thể làm tiêu chí cho quan hệ huyết thống trong loài. Nghiên cứu mối quan hệ giữa lợn Đông Á và lợn Âu Mỹ cho thấy, hệ thống Tf là marker hữu dụng nhất, tần suất gen Tfb chỉ là tiêu chí để phân biệt loài lợn châu Á. Ngoài ra, dùng nhóm máu tiến hành giám định quan hệ cận huyết giữa các cá thể đàn có thể điều khiển đăng ký vật nuôi thuần chủng, từ đó duy trì huyết thống tốt. Khi thụ tinh, sử dụng nhóm máu để giám định quan hệ cận huyết là phương pháp nhanh chóng tiện lợi. Việc này cũng có vai trò hết sức quan trọng trong công tác gây giống.
Miễn dịch và di truyền là hai lĩnh vực quan trọng trong sinh học hiện đại, hai môn khoa học này đan xen nhau tạo thành di truyền miễn dịch, có vai trò quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc đến việc cải tiến giống vật nuôi, gây giống kháng bệnh và phân loại cận huyết gia súc. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự phát triển và hoàn thiện của khoa học, di truyền miễn dịch có ứng dụng ngày càng rộng rãi trong gây giống vật nuôi.

Leave a Reply

Back to top button