Di truyền miễn dịch

Di truyền học miễn dịch (hay còn gọi là miễn dịch di truyền, di truyền miễn dịch ) chủ yếu nghiên cứu cấu trúc và chức năng của hệ thống miễn dịch, gồm có di tuyền kháng nguyên, di truyền miễn dịchdi truyền đáp ứng miễn dịch, những loại di truyền này có vai trò quan trọng trong việc cải tiến giống vật nuôi, gây giống kháng bệnh…

Miễn dịch chia làm miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thu được.

Hệ thống miễn dịch gồm có cơ quan miễn dịch trung ương, cơ quan miễn dịch ngoại vi, tế bào miễn dịch và phân tử miễn dịch
Tiêu chí di truyền miễn dịch có thể làm căn cứ để chọn giống vật nuôi, từ nó nâng cao sản lượng và đạt được mục đích cải tiến giống vật nuôi.

Di truyền miễn dịch có giá trị ứng dụng cao trong việc tìm kiếm nguồn gốc vật nuôi, hình thành giống, quan hệ và phân loại huyết thống. Có tác dụng to lớn trong việc phân chia loài, kiểm dịnh huyết thống, gây giống mới và tận dụng ưu thế hybrids.

Từ khóa:

di truyền học miễn dịch, miễn dịch di truyền, di truyền miễn dịch, miễn dịch học, miễn dịch học là gì, miễn dịch học thú y, Tiêu chí di truyền miễn dịch.

Chuyên mục:

Back to top button