Di truyền tính trạngDi truyền tính trạng số lượng

Tham số di truyền tính trạng số lượng ở ngựa

Ngựa có hai loại là loại kéo và loại cưỡi. Cùng với sự phát triển của cơ giới hóa nông nghiệp, vai trò của ngựa trong sản xuất chăn nuôi cũng theo đó mà ngày càng giảm đi, thay vào đó là ngựa thịt và ngựa đua.

di truyền tính trạng số lượng ở ngựa
di truyền tính trạng số lượng ở ngựa

Những năm gần đây, nghiên cứu quy luật di truyền tính năng số lượng ở ngựa rất ít. Quy luật di truyền tính trạng số lượng của nó chủ yếu được chỉnh lý từ các sách nước ngoài.

 Xem thêm: Tham số di truyền tính trạng số lượng ở vật nuôi

Tính trạng

Hệ số di truyền

Tính trạng

Hệ số di truyền

Chiều cao tính tới vai

Thể trọng

Đai bụng

Chiều sâu ngực

Vòng ngực

Chu vi xương dài

Độ rộng vai

Kích thước vai

Khí chất

Khả năng sinh sản

Khả năng sinh sản ở con đực

Khả năng sinh sản ở con cái

Tính cách

Sức kéo

Tốc độ kéo

Tốc độ đi bộ

Khả năng huấn luyện khi 1 tuổi

Vận động

Đe dọa

0.17~0.78

0.12~0.71

0.12~0.43

0.27~0.70

0.32

0.13~0.53

0.28~0.34

0.28~0.34

0.23

0.05

0.31

0.17

0.23

0.23~0.29

0.43

0.41

0.10

0.41

0.00~0.25

Rào cản đối với trọng lượng (ngựa đua)

Tốc lực đua

Tốc lực chạy

Đánh giá bước đi

Năng lực nhảy cao

Sức bền nhảy cao

Bước đi ngựa nặng và tốc độ

Bước đi ngựa nhẹ và tốc độ

Thời gian (ngựa đua)

Kỷ lục đoạt giải

Thời gian đi mỗi 1km

Tốc độ chạy

Đánh giá ngựa đua chướng ngại

Tốc độ chạy

Nhảy

Kỹ thuật nhảy

Đua 3 ngày

Tốc độ

Kỷ lục đoạt giải

0.32~0.61

0.34~0.39

0.19~0.60

0.41

0.16

0.18

0.56

0.94

0.06~0.49

0.41~0.68

0.04~0.48

0.30~0.60

0.35~0.40

0.20~0.40

0.09~0.33

0.00~0.21

0.00~0.26

0.52~0.64

0.38~0.60

Back to top button