Di truyền giới tínhDi truyền tính trạngDi truyền tính trạng chất lượng

Di truyền tính trạng chất lượng ở gà

Vào đầu thế kỷ 20, lý thuyết di truyền tính trạng chất lượng đã bắt đầu được ứng dụng rộng rãi trong gây giống và sinh sản vật nuôi. Năm 1902, Bateson lần đầu nghiên cứu di truyền đối với mào gà, sau đó đến năm 1905 phối hợp với Pun-net, nghiên cứu và chứng minh sự tồn tại của hiệu ứng tương tác trong di truyền hình dạng mào gà; năm 1912, Davenport đưa ra lý thuyết di truyền giới tính màu lông gà; Năm 1917, Goodale thông báo kết quả lai giữa gen giới tính màu lông chấm vàng và màu vàng, bạc; Năm 1936, Hutt đưa ra sơ đồ nhiễm sắc thể của 7 gen giới tính và 11 gen nhiễm sắc thể thường, đến năm 1949 biên soạn thành bảng tổng hợp gen gà nhà; Năm 1980, Somes nghiên cứu và đưa ra bảng tổng hợp hoàn chỉnh về gen gà nhà.
Cho đến nay, người ta đã phát hiện điểm gen điều khiển tính trạng chất lượng của gia cầm là trên 250 điểm, phần lớn nằm trên nhiễm sắc thể thường, cũng có một số nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Chúng có vai trò đặc biệt đối với tính trạng màu lông, mài da, hình thể, sinh lý, sinh hóa, miễn dịch, trao đổi chất và chết phôi ở gia cầm.

Nội dung di truyền tính trạng chất lượng ở gà

 1. Di truyền tính trạng sắc tố ở gà

Gen điều khiển tính trạng sắc tố ở gia cầm có khoảng 30, ngoài một vài gen điều khiển màu gia, các gen khác đều có liên quan đến di truyền màu lông.
a) Di truyền màu lông ở gà
b) Di truyền và chọn giống màu lông gà thịt chất lượng cao
c, Di truyền màu da
d, Màu sắc chân và mỏ
e, Màu sắc vỏ trứng

 2. Di truyền tính trạng hình thái ở gà

a) Di truyền hình dạng mào
b) Di truyền hình thể
c) Di truyền tốc độ phát triển lông vũ
d) Di truyền tính trạng hình thái lông vũ

Leave a Reply

Back to top button